จดหมายข่าว The Bonding Technology

จดหมายข่าวของเรามีการอัพเดทอยู่เสมอ

  • ข่าวสารเกี่ยวกับbonding technologyสำหรับอุตสากรรม
  • ผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันใหม่ๆ
  • ข่าวสารสำหรับ The Bonding Engineers
  • ข้อมูลสำหรับนิทรรศการและงานกิจกรรมต่างๆ
  • ตีพิมพ์ทุกๆ 3 เดือน

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับจดหมายข่าวฉบับล่าสุดของ Bonded โดยตรงไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้