เพราะคุณภาพมิใช่แค่ทางเลือก

บริการต่างๆของ Lohmann ล้วนได้รับการรับรองคุณภาพ

ดังนั้นคุณจึงได้ทราบแล้วว่า ใครที่คุณกำลังเป็นลูกค้าด้วย นั่นก็คือใบรับรองต่างๆของเรา

ต่อไปนี้คือรายละเอียดแบบคร่าวๆของใบรับรองต่างๆทั้งหมดของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเทปกาว Lohmann Group เรียงลำดับตามที่อยู่ของสาขาที่ตั้ง

Lohmann ที่ประเทศออสเตรีย ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001):

Quality/Environment: Automotive:
 LOAT_ISO_9001_14001_en.pdf   LOAT_IATF_16949_en.pdf 
 LOAT_ISO_9001_14001_en.pdf   LOAT_IATF_16949_en.pdf 

Lohmann ที่ประเทศจีน ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001), มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานยานยนต์ (IATF 16949)

Quality: Environment: Automotive:
LOCN_ISO_9001_en LOCN_ISO_14001_en LOCN_IATF_16949_en
LOCN_ISO_9001_en LOCN_ISO_14001_en  LOCN_IATF_16949_en

Lohmann ที่เมือง Neuwied ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001), มาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ (EN ISO 13485) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานยานยนต์ (IATF 16949) และมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ:

มาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์:

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม:

มาตรฐานยานยนต์:

LONR_ISO_9001_en

LONR_EN_ISO_13485_en.pdf

LONR_ISO_14001_en.pdf

LONR_IATF_16949_en.pdf

LONR_ISO_9001_en

LONR_ISO_9001_en_Annex.pdf

LONR_EN_ISO_13485_en.pdf 

 

LONR_ISO_14001_en.pdf
 

LONR_IATF_16949_en.pdf

LONR_IATF_16949_Annex_en.pdf

มาตรฐานการจัดการพลังงาน:

     
LONR_ISO_50001_en.pdf      
LONR_ISO_50001_en.pdf      

Lohmann Remscheid is certified in the areas of Environment (ISO 14001), Quality (ISO 9001), Clean Room (ISO 14644-1), Automotive (IATF 16949) and Medical Devices (EN ISO 13485) and Energy Management (ISO 50001).

 

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม:

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ:

มาตรฐานคลีนรูม:

มาตรฐานยานยนต์:

LONR_ISO_9001_en

LORS_DIN_EN_ISO_14644-1_en.pdf

LORS_IATF_16949_en.pdf

LONR_ISO_14001_en.pdf

LONR_ISO_9001_en

LONR_ISO_9001_en_Annex.pdf

  LORS_DIN_EN_ISO_14644-1_en.pdf   LORS_IATF_16949_en.pdf

LORS_IATF_16949_Annex_en.pdf

มาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์:

มาตรฐานการจัดการพลังงาน:    
LONR_ISO_50001_en.pdf      
 LONR_ISO_50001_de.pdf LONR_EN_ISO_13485_en.pdf    

 

Merken

Merken

Lohmann ที่ประเทศสเปนได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001) :

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ: Automotive:
LOES_ISO_9001_en LOES_IATF_16949_en.pdf
LOES_ISO_9001_en LOES_IATF_16949_en.pdf

Lohmann ที่ประเทศฝรั่งเศส ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001):

LOFR_ISO_9001_en

LOFR_ISO_9001_en

Lohmann ที่ประเทศอินเดีย ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001):

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ: มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม:  
LOIN_ISO_9001_en LOIN_ISO_14001_en  
LOIN_ISO_9001_en LOIN_ISO_14001_en  

Lohmann ที่ประเทศอิตาลี ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานยานยนต์ (IATF 16949), การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001), มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  และมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001):

มาตรฐานยานยนต์:

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย:

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม:

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ:

LOIT_IATF_16949_en

LOIT_ISO_45001_en.pdf

LOIT_ISO_14001_en

LOIT_ISO_9001_en

   LOIT_IATF_16949_en

  LOIT_ISO_45001_en.pdf   

LOIT_ISO_14001_en   LOIT_ISO_9001_en

Lohmann ที่ประเทศโปแลนด์ ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001) :

LOPL_ISO_9001_en  LOPL_ISO_14001_pl.pdf 
LOPL_ISO_9001_en  LOPL_ISO_14001_pl.pdf 

Lohmann Russia is certified in the area of Quality (ISO 9001):

 LORU_ISO_9001_en.pdf 

 LORU_ISO_9001_en.pdf 

Lohmann ที่กลุ่มประเทศนอร์ดิก ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001):

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ: มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม: Automotive:
LOSE_ISO_9001_en.pdf LOSE_ISO_14001_en.pdf  LOES_IATF_16949.jpg 
LOSE_ISO_9001_en.pdf LOSE_ISO_14001_en.pdf  LOSE_IATF_16949_en.pdf 

Lohmann Turkey is certified in the areas of Quality (ISO 9001) and Environment (ISO 14001):

Quality: Environment:
LOTR_ISO_9001_en.pdf  LOTR_ISO_14001_en.pdf 
 LOTR_ISO_9001_en.pdf   LOTR_ISO_14001_en.pdf 

Lohmann ที่สหราชอาณาจักร ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001):

LOUK_ISO_9001_en

LOUK_ISO_9001_en