ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในข้อความ, ภาพ, กราฟิก, เสียง, วิดิโอ และเค้าโครงต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Lohmann ตามกฎหมาย เนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ, เผยแพร่, แก้ไข หรือนำไปเสนอให้บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางการพาณิชย์ บางเว็บไซต์ของ Lohmann อาจจะมีรูปภาพที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ

หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เครื่องหมายการค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ Lohmann จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมาย จะรวมทั้งเครื่องหมายการค้าและผลิตภัณฑ์, ตราโลโก้บริษัท และตราสัญลักษณ์ต่างๆของ Lohmann เฉพาะในแต่ละรายการด้วย เครื่องหมายการค้า, ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบที่ปรากฎบนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทจำกัด Lohmann GmbH & Co. KG, เมือง Neuwied, ประเทศเยอรมนี.

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้ได้ทำการตระเตรียมด้วยความระมัดระวังอย่างสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจำกัด Lohmann GmbH & Co. KG ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่ปรากฎนั้นจะถูกต้องทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบ โดยนัยนี้ Lohmann GmbH & Co. KG ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึงความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อมที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ เว้นเสียแต่ว่าเกิดจากความประสงค์ร้ายหรือความประมาทอย่างร้ายแรง เนื่องจาก Lohmann ไม่มีอำนาจในการจัดการการเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเทอร์เน็ตอื่น โดยผ่านเนื้อหาและผังเว็บไซต์นี้ ดังนั้น Lohmann จึงไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเห็นได้ชัดกับการเชื่อมต่ออื่นใดเหล่านั้น และไม่ได้รับการสำรวจ หรือรับรองโดย Lohmann แต่อย่างใดทั้งสิ้น

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ ได้รับความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่มีการได้รับอนุญาตโดยชอบธรรมใดๆจากเว็บไซต์นี้ที่อนุญาตให้สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ Lohmann หรือจากบุคคลที่สามได้

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย

บริษัทจำกัด Lohmann GmbH & Co. KG ยินดีที่จะต้อนรับคุณเข้าสู่เว็บไซต์และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจำกัด Lohmann GmbH & Co. KG จะได้รับการจัดเก็บและดำเนินการโดย Lohmann แต่เพียงผู้เดียวสำหรับให้เกิดประโยชน์, เพื่อส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเพื่อเสนอบริการสำหรับเฉพาะบุคคล ดังนั้น บริษัทจำกัด Lohmann GmbH & Co. KG รับประกันว่าข้อมูลใดๆก็ตามที่คุณส่งจะถูกเก็บเป็นความลับตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบัน

 

กรรมการผู้จัดการบริษัท

Dr. Jörg Pohlman (CEO), Dr. Carsten Herzhoff (COO)

 

หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

Dr. Philip Gabriel

 

ที่อยู่

Irlicher Straße 55

56567  Neuwied, ประเทศเยอรมนี

โทรศัพท์: +49 2631 34-0 แฟกส์: +49 2631 34-6661

อีเมลล์: info@lohmann-tapes.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: DE 149 511 906

 

Lohmann GmbH & Co. KG

56504 Neuwied, ประเทศเยอรมนี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Neuwied

จดทะเบียนบริษัทที่ Montabaur HRB 10131

 

ผู้ถือหุ้นตามกฎหมายด้วยตนเอง

Lohmann Verwaltungs-GmbH สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Neuwied

จดทะเบียนบริษัทที่ Montabaur HRB 10454

การคุ้มครองข้อมูล

 1. ข้อมูลทั่วไป

  ความรับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์  http://www.lohmann-tapes.com/  เป็นของบริษัทจำกัด Lohmann GmbH & Co. KG โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทน Elmar Boeke, Martin Schilcher,Irlicher Straße 55 56567 Neuwied, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสอดคล้องกับมาตรา 27 ของกฎหมายภาษีการขายที่เก็บจากทุกทอด (Turnover Tax Law) ของเยอรมัน : DE 149 511 906, โทรศัพท์: +49 2631 34-0, อีเมลล์: info@lohmann-tapes.com (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า Lohmann) ข้อมูลนี้รับรองความถูกต้องสอดคล้องกันตามกฎหมายของรัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสหพันธรัฐ (BDSG) และกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับด้านโทรคมนาคม (TMG)

 2. การเก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน

  ข้อมูลการเข้าถึง และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของ server

  ผู้ให้บริการ (provider หรือ ผู้ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์) จะเก็บข้อมูลทุกการเข้าถึงในเชิงออนไลน์ (เรียกว่า ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของ server) ข้อมูลการเข้าถึงนี้ได้แก่ ชื่อของหน้าเว็บที่เข้าชม, แฟ้มข้อมูล, วันที่และเวลาที่เข้าชม ปริมาณของข้อมูลที่ส่งไป, การแจ้งเตือนว่าหน้าเว็บนั้นๆเปิดสำเร็จ, ประเภทของเบราว์เซอร์และเวอร์ชัน, ระบบปฏิบัติการของผู้ใช้, เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์นี้ (หน้าที่เยี่ยมชมอยู่ก่อนที่จะเข้ามายังเว็บไซต์นี้), IP address และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้สำหรับการวิเคราะห์สถิติเท่าที่จำเป็นสำหรับการจัดการธุรกิจ, การปกป้องและปรับปรุงข้อเสนอบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ย้อนหลังโดยชอบด้วยกฎหมาย ในส่วนที่น่าสงสัยว่าจะมีการใช้งานเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย

  บริการอื่นๆที่ฝังอยู่บนเว็บไซต์ และเนื้อหาสาระจากองค์กรภายนอก

  เนื้อหาสาระ (content) จากองค์กรภายนอก (third-party) เช่น วิดีโอของ YouTube, ส่วนของแผนที่จาก Google Maps, การกระจายข้อมูลจากผู้ประกาศเนื้อหา (RSS Feeds) หรือรูปภาพจากเว็บไซต์อื่นๆ อาจจะมาจากตั้งแต่เมื่อตอนที่บริการเหล่านั้นถูกฝังไว้บนเว็บไซต์ของ Lohmann ซึ่งนี่สันนิษฐานได้เสมอว่าผู้ให้บริการเนื้อหาสาระเหล่านั้น (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า ผู้ให้บริการจากองค์กรภายนอก) อาจดู IP ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ หากปราศจาก IP address พวกเขาอาจไม่สามารถส่งเนื้อหาสาระไปยังเบราว์เซอร์ของแต่ละผู้เข้าชมเว็บไซต์ ดั้งนั้น IP address จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแสดงเนื้อหาสาระ เรามุ่งมั่นที่จะใช้เนื้อหาเหล่านั้น สำหรับที่ผู้ให้บริการแต่ละรายใช้ IP address เพียงเพื่อใช้ประโยชน์ในการของการจัดหาข้อมูลให้เฉพาะรายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราไม่มีอำนาจที่จะขัดขวางผู้ให้บริการจากองค์กรภายนอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูล IP address ตัวอย่างเช่น เพื่อจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์ ตราบเท่าที่เรายังทราบถึงกิจกรรมเหล่านั้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเช่นกัน

  Google Analytics

  เว็บไซต์นี้ใช้งาน Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่จัดขึ้นมาโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้ “คุ้กกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใส่เอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์วิเคราะห์ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวถูกใช้งานอย่างไร ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยคุ้กกี้ จากนั้นจะถูกส่งผ่านและจัดเก็บเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่มีการใช้งานไอพีแบบนิรนาม Google ก็จะย่อ IP address ของผู้ใช้งานที่อยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้สั้นลงก่อนที่จะส่งไปยัง Google เช่นเดียวกับกับฝ่ายอื่นๆ ตามข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรปด้วยเช่นกัน นอกจากในกรณีที่มีการยกเว้นเท่านั้น IP address ชุดเต็มจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ก่อนที่จะถูกย่อให้สั้นลงที่นั่น ในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์ Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงการประมวลผลรายงานกิจกรรมต่างๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ทราบ และเพื่อจัดเตรียมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์ และการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับผู้ให้บริการเว็บไซต์ทราบ
 3. การเก็บข้อมูลส่วนตัว

  Lohmann จะใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานซึ่งเกี่ยวพันกับสัญญา อาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการเติมเต็มสัญญาผูกมัดของตัวเอง และใช้ในขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างเต็มใจตอนที่ได้รับข้อมูลนั้นมาเท่านั้น Lohmann จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว รวมถึงที่อยู่และ Email กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน ซึ่งแม้จะอนุญาตไปแล้วก็สามารถยกเลิกได้ทุกเวลา


 4. นโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้

  เว็บไซต์ http://www.lohmann-tapes.com/ ของ Lohmann ใช้คุ้กกี้ (Cookies) สำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์ คุ้กกี้เหล่านี้ช่วยให้การมอบข้อเสนอต่างๆของ Lohmann เป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้ใช้งานทุกคนสามารถปิดกั้นคุ้กกี้ได้โดยตั้งค่าที่เบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าเพื่อปิดกั้นคุ้กกี้นั้นอาจส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์  http://www.lohmann-tapes.com/ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 5. สิทธิในการเปิดเผยข้อมูล, การแก้ไข, การปิดกั้น และการลบออก

  ผู้ใช้งานมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเองดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาโดยปราศจากค่าใช้จ่าย:

  a) การเปิดเผยข้อมูล ของข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บไว้, ที่มาของข้อมูล และผู้รับข้อมูล หรือประเภทของผู้รับข้อมูลซึ่งข้อมูลของคุณอาจจะถูกส่งไป รวมถึงเหตุผลสำหรับการจัดเก็บข้อมูล

  b) การแก้ไข ของข้อมูลซึ่งไม่ถูกต้องที่ถูกจัดเก็บไว้แล้ว

  c) การปิดกั้น ของข้อมูลที่ก่อให้เกิดการโต้แย้ง หรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปแล้ว แต่ยังต้องเก็บไว้เป็นเอกสารสำคัญ

  d) การลบออก ของข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปแล้ว และไม่จำเป็นต้องเก็บไว้อีกต่อไป

  e) การคัดค้าน ต่อการใช้หรือการแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการโฆษณาและวัตถุประสงค์ทางการวิจัยตลาด และต่อการดำเนินการและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่ขัดกับผลประโยชน์ส่วนตน

  f) การยกเลิก การอนุญาตใดๆก็ตามที่เคยยินยอมเพื่อดำเนินการและใช้ข้อมูลซึ่งไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายภาครัฐ หรือจำเป็นต่อการดำเนินตามความสัมพันธ์ทางสัญญา ถ้าหากผู้ใช้งานปรารถนาที่จะใช้สิทธิ์ในข้อนี้ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องติดต่อ Lohmann ทางไปรษณีย์, แฟกส์ หรือ e-mail โดยใช้รายละเอียดติดต่อที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 หรือในอีกทางหนึ่ง ผู้ใช้สามารถใช้ที่อยู่ที่ระบุไว้ใต้ส่วนที่ 8

 6. Facebook

  ปลั๊กอิน (ส่วนเสริมที่ใช้เชื่อมต่อกับโปรแกรมหลัก ในที่นี้คือ Facebook) สำหรับเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ facebook.com ถูกใช้งานในหน้าเว็บเหล่านี้ เว็บไซต์ facebook.com ดำเนินการโดยบริษัท Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") โดยการเปิดหน้าเว็บเพจใดๆซึ่งประกอบด้วยปลั๊กอินเหล่านี้ จะเกิดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook และปลั๊กอินจะแสดงในหน้าเว็บเพจผ่านการสื่อสารกับเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งนี่จะเป็นการแจ้งเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook ว่าคุณกำลังเข้าชมหน้าไหนในเว็บไซต์ของเราอยู่ ถ้าหากคุณลงชื่อเข้าใช้ในฐานะสมาชิกของ Facebook ไปด้วย Facebook จะเก็บข้อมูลเหล่านี้และบันทึกลงไปในข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ โดยการใช้งานปลั๊กอิน (เช่น การกดปุ่ม “Like” หรือแสดงความคิดเห็น) ข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกจัดเก็บลงไปในบัญชีผู้ใช้ของคุณ สิ่งนี้สามารถป้องกันได้โดยการลงชื่อออกจาก Facebook ก่อนที่จะใช้งานปลั๊กอินเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลและการใช้ข้อมูลบน Facebook และสิทธิและทางเลือกในการปกป้องความเป็นส่วนตัวได้ที่รายละเอียดของ Facebook เรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนตัว

 7. Twitter

  Twitter คือรูปแบบของการทำ ไมโครบล็อก (บล็อกที่มีการแสดงหัวข้อและความคิดเห็นที่สั้นกระชับ) ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ง หรือไม่ก็เป็นไดอารี่ออนไลน์สาธารณะ บริษัทและสื่อต่างๆใช้ Twitter เพื่อเป็นแพลทฟอร์มสำหรับการแจ้งข่าวสาร ถ้าหากผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้คลิกที่ปุ่ม Twitter พวกเขาอาจจะ “tweet” หน้านี้ และอาจจะเพิ่มเติมความคิดเห็นส่วนตัวได้โดยที่ไม่เกิน 140 ตัวอักษร Twitter จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานและแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับบุคคลที่สาม Twitter มองว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นสินทรัพย์และสงวนสิทธิ์ในการขายข้อมูลเหล่านี้ถ้าหากบริษัทถูกเปลี่ยนมือ ตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ Twitter จะถูกเก็บไว้ด้วยหรือไม่โดย Twitter.com เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม Twitter