การเติบโตต้องการค่านิยมองค์กร

เทปกาวของเราประกอบไปด้วยส่วนผสมมากมาย

โลกาภิวัตน์ที่กระจายความก้าวหน้าไปทั่วโลก ทำให้ Lohmann ได้พบกับโอกาสใหม่ๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง โอกาสที่เรายินดีที่จะนำมาสร้างให้เกิดประโยชน์ Lohmann มีพร้อมทุกอย่างที่จะทำให้สิ่งนี้สำเร็จ ทั้ง 165 ปีแห่งตำนานของเรา, ผลิตภัณฑ์เทปกาวต่างๆที่น่าทึ่ง และที่สำคัญคือ พนักงานของเราผู้ซึ่งปฏิบัติงานตามข้อตกลงของค่านิยมองค์กรที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

ความรับผิดชอบ (Accountability)

ข้อผูกพันและความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่กำหนดลักษณะนิสัยของบริษัทเรา สิ่งนี้มีรากฐานอยู่บนความมีอิสระที่จะสร้างความมั่นใจและมีอำนาจในการตัดสินใจ ในขณะที่ความรับผิดชอบในงานของตัวเองคือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราทำ เราจึงไม่เพียงแต่พูดถึงความรับผิดชอบเท่านั้น แต่เราปฏิบัติตามที่ได้พูดไปด้วย

จิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

การมีความคิดแบบผู้ประกอบการนั้นสำคัญมากสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อความเสี่ยงที่ตั้งสมมุติฐานขึ้นมา, ส่งเสริมความรับผิดชอบ และส่งเสริมความคิดริเริ่มของพนักงานของเรา การคิดอย่างมีแบบแผนและความตั้งใจที่จะคิดนอกกรอบนั้นเป็นองค์ประกอบโดยธรรมชาติของการปฏิบัติอย่างมีจิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการ

คิดในระดับโลก (Global Thinking)

เรามองโลกใบนี้เหมือนเครือข่าย ธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราช่วยปกป้องการเติบโตของกลุ่มธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันของเรา เราตัดสินใจโดยคำนึงถึงสถานการณ์โดยรวมเสมอแม้สิ่งที่เรากระทำจะเกี่ยวข้องกับแค่ระดับเฉพาะท้องถิ่น เราตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั่วโลกของเรา และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วยทีมที่ดูแลทั่วทั้งภูมิภาค

สมรรถภาพ (Performance)

ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของพนักงานของเรา จึงรับประกันได้ว่าเราจะทำงานโดยมีศักยภาพที่สูง และนี่เป็นปัจจัยที่เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน เราเดินทางตามเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของเราอย่างเป็นระบบ และผลิตโซลูชันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเรา ความโปร่งใสและการสื่อสารอย่างชัดเจนก็เป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่ง

ความเชื่อถือไว้วางใจ (Trust)

ความเชื่อมั่นเป็นรากฐานสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการทำงานอย่างมองไปข้างหน้า Lohmann สนับสนุนความซื่อสัตย์และความใจกว้าง เราจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทำงานกันเป็นทีมเท่านั้น เราจะแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง ให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมและส่งเสริมความคิดและการลงมือทำในระดับแผนก เรายังคงรักษาความสัมพันธ์อันน่าไว้วางใจกับผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเราทุกคน